Odwiedza nas 53 gości oraz 0 użytkowników.

A A A

Polityka prywatności Portalu www.wakacyjnaleba.pl

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu jest jego właściciel – Krystyna Garska Wakacyjna Łeba, ul. Nadmorska 18b/2, 84-300 Lębork, NIP: 8411679658, REGON: 364634406. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  2. Dbając o bezpieczeństwo danych i prawo do prywatności do komunikacji z serwisem wykorzystujemy protokół szyfrującego SSL.
  3. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne
  4. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celu kontaktu z Portalem i w związku z informacjami dotyczącymi odpowiedzi na zapytania.
  5. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  6. Administrator zapewnia osobom, których dane dotyczą prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Cookies – czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia działań na Portalu. Nasz Portal wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Pliki Cookies są nieszkodliwe dla komputera, dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
  8. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Administrator danych osobowych podmiotowi innemu niż Administrator. W przypadku, gdy Użytkownik korzystał z Portalu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminem Portalu - dane Użytkownika mogą zostać zachowane m.in. w celu ustalenia odpowiedzialności i uniemożliwienia dalszego niedozwolonego korzystania z usług Administratora.
  9. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Administratora czynności dotyczące realizowanych przez Administratora usług na rzecz Użytkownika w ramach Portalu.
  10. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom trzecim, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem danych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym.